Materiały do kursu nr 498 "Rozwijanie kompetencji uczenia się" z oferty LSCDN na rok szk. 2016/2017. Poszerzenie wiedzy na temat warunków zewnętrznych i wewnętrznych uczenia się oraz zastosowanie testów diagnozujących kompetencję uczenia się.