Materiały do kursu nr 603 "Metody i techniki aktywizujące uczniów w procesie dydaktycznym" z oferty LSCDN na rok szk. 2016/2017 - dla grupy B