Materiały do kursu nr 759 "Tworzenie wideo-lekcji z języków obcych" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016

 Sieć wymiany i współpracy nauczycieli wdrażających mobilne nauczanie w szkole, w tym uczestników kursu Game-Based-Learning z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Materiały pomocnicze do kursu nr 515 "Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej"

Materiały do kursu nr 511 "Game-based learning z wykorzystaniem urządzeń mobilnych" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016

Materiały do kursu nr 513 "Edukacyjne zasoby cyfrowe cz. I" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016

Materiały do kursu zdalnego nr 510 "PREZItacje w chmurze" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016 - grupa C

Materiały do kursu zdalnego nr 510 "PREZItacje w chmurze" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016 - grupa B

Materiały do kursu zdalnego nr 510 "PREZItacje w chmurze" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016 - grupa A

Materiały do kursu nr 514 "Edukacyjne zasoby cyfrowe cz. II" z oferty LSCDN na rok szk. 2015/2016