Kurs wprowadzający do Moodle

Jak stworzyć i przeprowadzić quiz w portalu Quizizz?

Jak stworzyć i przeprowadzić quiz w portalu Kahoot! ?

Szkolenie dla pracowników LSCDN na temat portalu Prezi