Materiały do kursu nr 507 "Metody i techniki aktywizujące uczniów podczas procesu dydaktycznego" z oferty LSCDN na rok szk. 2019/2020 - dla grupy A

Materiały do kursu nr 458 "Język programowania dla najmłodszych – SCRATCH"

Materiały do kursu nr  410 z oferty LSCDN na rok szk. 2019/2020

Materiały do kursu nr 513 "Zasady typograficzne i kompozycyjne w prezentacjach PowerPoint" z oferty LSCDN na rok szk. 2019/2020