Materiały do kursu nr 491 "WEB 2.0 - wybrane usługi i ich zastosowanie w edukacji" z oferty LSCDN na rok szk. 2014/2015

Materiały do kursu nr 492 "Pozyskiwanie i tworzenie zasobów edukacyjnych do pracy z tablicą interaktywną, tabletem, smartfonem" z oferty LSCDN na rok szk. 2014/2015 - dla grupy zamojskiej

Materiały do kursu nr 492 "Pozyskiwanie i tworzenie zasobów edukacyjnych do pracy z tablicą interaktywną, tabletem, smartfonem" z oferty LSCDN na rok szk. 2014/2015 - dla grupy lubelskiej

Materiały do kursu zdalnego nr 577 "PREZItacje w chmurze" z oferty LSCDN na rok szk. 2014/2015

Materiały do kursu nr 540 "Game-based learning z wykorzystaniem urządzeń mobilnych" z oferty LSCDN na rok szk. 2014/2015

Materiały do kursu nr 421 "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych" z oferty LSCDN na rok szk. 2014/2015