logoPlatforma edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Moodle 2.8) dostępna od grudnia 2014

Strona z linkami do innych platform LSCDN http://moodle.lscdn.pl/

Pomiń kategorie kursów